Skadeanmälan

Betalskydd vid Arbetsoförmåga, Arbetslöshet och Självriskreducering

Ansökan om betalskydd - SverigesEnergi NY
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som er sykmeldt/arbeidsledig
Vedlegg og Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Velg skadetype
Jag vill göra en skadeanmälan för:
Velg skadetype - Svensk
*

För att kunna bedöma din anmälan behöver vi följande dokumentation/underlag:

  • Kopia av läkarintyg där diagnos framgår samt datum då sjukskrivningen började.

Din anmälan kan först bedömas när nödvändig dokumentation/underlag har laddats upp

  • Kopia på uppsägning/arbetsgivarintyg där orsak till uppsägelsen samt uppsägningsdatum framgår.
  • Dokumentation från arbetsförmedlingen som visar att skadelidande är registrerad som arbetssökande och har rätt till dagersättning.
  • Eventuell utbetalningsspecifikation från A-kassan.

Din anmälan kan först bedömas när nödvändig dokumentation/underlag har laddats upp

  • Utbetalningsbekräftelse från hem-, villa- eller fritidshusförsäkring där självrisken framgår och som visar på ersatt skada till följd av åsknedslag eller annat Elektriskt fenomen 

Viktigt att kontrollera innan du skickar din anmälan
1. Hade du fast anställning?
*
Ersättning utgår inte vid Arbetslöshet till följd av tillfällig anställning, säsongsarbete eller att du sagt upp dig själv.
2. Fick du meddelande om uppsägning efter att du hade köpt försäkringen?
*
Rätt till ersättning gäller inte om  uppsägning eller varsel om uppsägning skett före försäkringens startdatum.
3. Har du varit sammanhängande arbetslös i minst 30 dagar?
*

Du måste ha varit Arbetslös sammanhängande i 30 dagar för att kunna ansöka om ersättning.

Viktigt att kontrollera innan du skickar din anmälan
1. Har du fått ersättning från hem-, villa-, eller fritidshusförsäkring?
*
Viktigt att kontrollera innan du skickar din anmälan
1. Har du varit sjukskriven sammanhängande i 30 dagar?
*
Du måste ha varit sjukskriven sammanhängande i 30 dagar för att kunna ansöka om ersättning.
2. Har du haft giltig försäkring under perioden du söker Betalskydd för?
*

Rätt till ersättning gäller när Arbetsoförmågan inträffar efter försäkringens startdatum.

Skadedato (skjult)
 
dagens dato(skjult)